Jak pracuję

Jak pracuję


W swojej pracy wykorzystuję podejście poznawczo - behawioralne. Jest to rodzaj terapii, który koncentruje się na zmianie myślenia (czynnik poznawczy) i zmianie zachowania (czynnik behawioralny). Istotą terapii jest docieranie do różnego rodzaju myśli automatycznych bądź przekonań dot. siebie i innych (które są mniej jawne) i modyfikowanie ich. Jeśli modyfikacja myślenia się powiedzie prowadzi to do zmiany emocji jak i zachowań. Wynika z tego, że myśli powiązane są z emocjami i zachowaniem, które wzajemnie na siebie wpływają.

W terapii poznawczo-behawioralnej pracuje się nad testowaniem prawdziwości własnych myśli, przekonań, uczy się rozpoznawania błędów poznawczych, stosuje się szereg technik pracy, wprowadza eksperymenty behawioralne, a także wykorzystuje zadania terapeutyczne domowe, aby poza sesją klient, mógł także pracować nad pożądaną zmianą i uczyć się terapii poznawczo-behawioralnej, aby w przyszłości być sam dla siebie terapeutą.

Terapia poznawczo-behawioralna jest terapią krótkoterminową, skierowaną na konkretne trudności. Okres trwania terapii od kilku sesji do dwudziestukilku, są jednak terapie trwającej zdecydowanie dłużej, co uzależnione jest od złożoności problemu. Częstotliwość terapii najczęściej jeden raz w tygodniu, długość sesji indywidualnej ok. 50 minut, małżeńskiej ok. 90 minut.

W mojej pracy najważniejszy jest klient i jego oczekiwania jakie ma w związku z terapią. Dlatego też cele pracy ustalane są wspólnie i ewentualnie modyfikowane w trakcie procesu terapeutycznego. Pracuję z poszanowaniem zasad etyki zawodowej psychologa.1 2 3 4 5
(21)
4.5 5 21
www.haluksy.biz www.wiekannmanschnellabnehmen.eu www.celulit.com.pl